Giờ mở cửa:

Từ 11h tới 21h hàng ngày
NGHỈ ngày Thứ Ba hàng tuần