Cho Peanuts xin 1 chiếc review nhé?

Nhờ những chiếc review thân thương của khách mà Peanuts nhỏ bé cũng dần được biết đến nhiều hơn. Bọn mình rất cảm kích và xúc động mỗi lần được khách viết cho 1 chiếc review xinh xinh.
YÊU VÔ CÙNG,
Nếu được, cho bọn mình xin 1 review ở các kênh sau bạn nhé